Deppenbroek Enschede

Het bestaande wijkwinkelcentrum is een vrijstaand één-laags gebouw, gesitueerd in de woonwijk Deppenbroek, gelegen in Noord-Enschede.
Doordat in de loop der jaren vele uitbreidingen en aanpassingen hebben plaatsgevonden, was het centrum onoverzichtelijk en was er weinig eenheid in materiaal en kleur. De bestaande entree's waren slecht bereikbaar en weinig representatief.
Bij de renovatie zijn 2 entree's, gesitueerd aan de Rijnstraat, verdwenen door uitbreiding van winkeloppervlakte. De 4 resterende entree's zijn goed bereikbaar door de aanwezigheid van parkeerruimte. Deze entree's werden aangepast door ze naar buiten te verleggen, in combinatie met uitbreiding van winkeloppervlakte ter plaatse. De twee aanwezige supermarkten kregen een forse uitbreiding. Bij de renovatie vond ook een herschikking van branches plaats. In het passagegebied werden nissen en hoeken waar mogelijk aangepast, zodat er een aaneengesloten winkelfront ontstond. De passage kreeg een nieuw plafond en verlichting. T.b.v. eenheid en overzichtelijkheid werden alle winkelpuien voorzien van een reclamezone. Ons buro ontwierp uniforme reclamevoorschriften voor de winkelpuien en buitengevel. De dakranden in de buitengevel werden vernieuwd en buitengevels kregen een nieuwe kleurstelling. Ons buro ontwierp tevens het nieuwe logo, alsmede reclamevoering en signing voor het centrum.
Totaal 500m2 uitbreiding. Oppervlak winkelcentrum 8000m2 totaal na uitbreiding. Aantal winkels: 33 stuks (nieuw)