Waarderpoort 2 Heerhugowaard

Het plan omvat Waarderpoort 1 , een kantoorgebouw uitgevoerd in 4-lagen met verschillende huurders, en Waarderpoort 2 (1230m2), een gebouw in 2 lagen dat geheel wordt gebruikt door één huurder. Het langwerpig stuk terrein waarop de 2 kantoren zijn geplaatst is aan de achterzijde begrensd door de spoorlijn Heerhugowaard-Alkmaar. De voorzijde van het terrein is de representatieve zijde goed zichtbaar vanaf de doorgaande provinciale autoweg. Uitgangspunt is geweest dit duidelijke verschil in voor- en achterzijde tot uitdrukking te laten komen in de gebouwen. De zuidgevel (spoorzijde) heeft een sterk gesloten karakter met kleine raamopeningen. Hierdoor zal de aanwezigheid van de spoorlijn als minder hinderlijk worden ervaren. Voordeel is ook, dat de zontoetreding en daarmee temperatuur verhoging binnen, beperkt
wordt. De noordgevel (straatzijde) heeft uit representatieve overwegingen een duidelijk open karakter met doorgaande raamstroken en glaspuien op de begane grond; dit is de entreezijde. Deze tegenstelling, die voortkomt uit de situatie, levert een gebouw op met een eigen karakter dat zich onderscheid van de gebouwen in de direkte omgeving. De gebouwen zijn opgebouwd in een prefab-betonskelet en de gevel is
uitgevoerd in gemoffeld aluminium panelen in 2 complementerende kleuren. Ons buro maakte ook het ontwerp voor de inrichting voor Waarderpoort 2 voor stichting Visio. Visio is een stichting t.b.v. revalidatie van slechtzienden en blinden. Bijzondere aandacht is daarom besteed aan kleur en materiaalgebruik.