Sint-Jozefkerk, Velsen-Noord

Herbestemming van de bestaande Sint-Jozefkerk in Velsen-Noord tot kantoor en behoud van een gedeelte van de kerk voor de Roomskatholieke parochie (dubbelgebruik). Uitvoering 2019.

Artikel Dagblad Kennemerland/IJmuider Courant.