Steeds meer opdrachtgevers maken de overstap van architectenbureaus naar ingenieurs-
bureaus. Afnemers eisen steeds meer dat bureaus meer disciplines in huis hebben.
Architecten kunnen niet meer aan die eis voldoen. Hoewel architecten in de ontwerpfase nog
steeds domineren zijn diverse organisatorische en financiële taken (zoals begroten,
aanbesteden, bouwtoezicht) overgenomen door de projectontwikkelaars en bouwbedrijven
zelf of worden uitbesteed aan gespecialiseerde ingenieursbureaus. Hierdoor is de rol van de
architect in het proces kleiner geworden.

Wij verwachten dat in de toekomst met name vraag zal zijn naar gespecialiseerde bureaus
met vakkennis op het gebied van technisch ontwerp, presentatie en advisering.
De architect van morgen is geen allesweter, maar een professionele dienstverlener.
De grootte van het bureau is niet belangrijk. Echter architectonische vakkennis zal steeds
belangrijker worden, de persoonlijke benadering / relatie blijft domineren en zijn bepalend
bij de keuze van het bureau door de opdrachtgever.

Een goed ontwerp ontstaat uit de combinatie van disciplines. Het bouwproces is een
samengaan van verschillende disciplines. Een goed ontwerp kan alleen ontstaan uit een
samenwerking op maatschappelijk, bouwtechnisch, economisch en creatief gebied.
Elk gebied is specialistisch en elke specialist levert een onvervangbare bijdrage in het geheel.
Het is echter de optelsom van specialismen die vandaag de basis vormt waarop verantwoord
gebouwd kan worden.
De architect is geen specialist. Hij coördineert specialismen. Hij brengt samen en integreert.
En het is zijn creatieve verdienste dat het geheel meer wordt dan de som der delen.